Oferta

Zespoły łożyskowe i oprawy

Oprawy łożyskowe żeliwne – zespoły łożyskowe

SERIE
  • P.. - typ P – dwa otwory mocujące
  • PA.. - typ P – dwa otwory mocujące
  • F.. - typ F – cztery otwory mocujące
  • FL.. - typ F – dwa otwory mocujące
  • FC.. - typ F – cztery otwory mocujące
  • T.. - typ T – specjalne mocowanie naciągowe
CHARAKTERYSTYKA

Żeliwne oprawy łożyskowe służą do tworzenia tzw. zespołów łożyskowych. Zespoły te tworzone są wspólnie z wszelkimi odmianami łożysk samonastawnych. Oprawy łożyskowe można podzielić na trzy typy: P, F i T. Oprawytypu P mają otwory mocujące skierowane prostopadle do osi wału, potocznie zwane są stojącymi, przy czym w odmianie PA otwory wchodzą bezpośrednio w obudowę, a w typie A umiejscowione są w stopkach obudowy. Oprawy typu F mają otwory mocujące równoległe do osi wału.Typ F o kształcie kwadratowym ma cztery otwory, typ FL o kształcie rozciągniętej elipsy ma dwa otwory mocujące, z kolei okrągła oprawa typu FC ma cztery otwory. Najbardziej specyficzną budową charakteryzuje się oprawa typu T, zwana naciągową. Kształt litery T oraz możliwość regulacji (naciągu) poprzez specjalne mocowanie – to najbardziej charakterystyczne jej cechy. Wszystkie oprawy wykonane są z żeliwa szarego modyfikowanego i wyposażone w zaworek doprowadzający smar, przy czym należy zwrócić uwagę na umiejscowienie rowka i otworu smarowego w montowanym łożysku.

Zasada budowy oznaczeń gotowych zespołów łożyskowych opiera się na łączeniu poszczególnych składowych indeksów oprawy i łożyska. Nomenklatura CX na pierwszym miejscu umieszcza symbol łożyska, a za nim symbol oprawy. Dla porównania symbole zespołów w nomenklaturze FŁT budowane są odwrotnie:

  • oznaczenia CX – symbol łożyska + symbol oprawy np. UC205 + P205 = UCP205
  • tradycyjne oznaczenia polskie – symbol oprawy + symbol łożyska np. Z205 + FB205 = ZFB205.

Oprawy łożyskowe dzielone do łożysk kulkowych wahliwych i baryłkowych

SERIE
  • SN.. - uszczelnienie filcowe
  • SNU.. - uszczelnienie plastikowe (pierścień U).
CHARAKTERYSTYKA

Stojące, żeliwne oprawy dzielone typu SN i SNU służą do zabudowy łożysk kulkowych wahliwych i baryłkowych, rzadziej kulkowych zwykłych, mocowanych na wale zarówno bezpośrednio, jak i za pomocą tulei wciąganych czy wciskanych. Gniazda opraw wykonane są w polu tolerancji pozwalającym na swobodne przemieszczanie się łożyska wewnątrz oprawy w obie strony, a zmiany długości wału w wyniku wydłużeń termicznych czy niedokładności montażowe mogą być w ten sposób kompensowane. Wydłużone otwory mocujące w podstawie opraw pozwalają na dodatkowe ustalenia osiowe. Oprawy te różnią się przede wszystkim sposobem uszczelnienia. W oprawach SN stosowane są uszczelniające paski filcowe, natomiast w oprawach typu SNU - specjalne pierścienie uszczelniające typu U. Wewnątrz każdej oprawy standardowo znajdują się już pierścienie PU, ustalające montowane łożyska.

TYPY

 

 
e-katalog
Baza wiedzy
Zapytaj o produkt
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.
Zapytaj o produkt

PRIME QUALITY BEARINGS Sp. z o.o.

ul. Przybyszewskiego 176/178
93-120 Łódź
tel.: 42 231 59 60
e-mail: biuro@pqb.pl

BIURO
tel.: 42 231 59 60
e-mail: biuro@pqb.pl

DZIAŁ HANDLOWY
tel.: 42 231 59 55
e-mail: handel@pqb.pl