Oferta

Łożyska kulkowe skośne poprzeczne

SERIE WYMIAROWE
  • jednorzędowe jednokierunkowe - 718.. 719.. 70.. 72.. 73.. 74..
  • dwurzędowe dwukierunkowe - 38.. 39.. 30.. 32.. 33..
  • jednorzędowe dwukierunkowe - Q19.. Q10.. Q12.. Q2.. Q3.. - QJ19.., QJ10.., QJ12.., QJ2.., QJ3.

 

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe poprzeczne

CHARAKTERYSTYKA

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe jednokierunkowe poprzeczne nie są rozłączne, składają się z pierścienia zewnętrznego, pierścienia wewnętrznego oraz koszyka z kulkami prowadzonego na pierścieniu wewnętrznym (litera B za oznaczeniem kosza) lub na pierścieniu zewnętrznym (litera A za oznaczeniem kosza) albo na samych kulkach (brak litery za oznaczeniem kosza). Podstawową cechą odróżniającą łożyska skośne od zwykłych łożysk kulkowych jest inne wykonanie bieżni wewnętrznej pierścienia zewnętrznego. Bieżnia ta jest ukierunkowana osiowo w jedną stronę, dzięki czemu łożyska takie mogą przenosić znaczne obciążenia osiowe w tę właśnie stronę.

 

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe poprzeczne

CHARAKTERYSTYKA

Łożysko kulkowe skośne dwurzędowe odpowiada pod względem budowy parze łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych w układzie otwartym O. Wyróżnia się następujące wykonania bieżni odpowiednio do kątów działania:

  • oznaczenie B za symbolem łożyska
  • 32° - bez oznaczenia za symbolem łożyska
  • 35° - bez oznaczenia za symbolem łożyska
  • 45° - oznaczenie D lub DA za symnbolem łożyska

 

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe poprzeczne  

CHARAKTERYSTYKA

Nazwane inaczej łożyska kulkowe o styku czteropunktowym z pierścieniem dzielonym. Są to łożyska kulkowe skośne jednorzędowe, których bieżnie są tak ukształtowane, że obciążenia osiowe mogą być przenoszone w obu kierunkach. Są łożyskami rozbieralnymi, przy czym w zależności od typu dzielony jest pierścień zewnętrzny lub wewnętrzny. Kąt wykonania bieżni dla łożysk serii Q.. wynosi 23°, a dla serii QJ.. 35°.

TYPY

 

 
e-katalog
Baza wiedzy
Zapytaj o produkt
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.
Zapytaj o produkt

PRIME QUALITY BEARINGS Sp. z o.o.

ul. Przybyszewskiego 176/178
93-120 Łódź
tel.: 42 231 59 60
e-mail: biuro@pqb.pl

BIURO
tel.: 42 231 59 60
e-mail: biuro@pqb.pl

DZIAŁ HANDLOWY
tel.: 42 231 59 55
e-mail: handel@pqb.pl